Huvud i molnen
Fötterna på jorden

Vår Vision

Vi erbjuder innovativa och kreativa utvecklingslösningar för andra företag eller organisationer; inte begränsat till men främst inriktat mot små och medelstora företag (SMEs). Vi kommer att outsourca deras FoU aktiviter med hjälp av vårt erfarna team. Användning av denna unika metod för utveckling, resulterar i briljanta lösningar i produkt, tjänst eller precessutveckling. Hastigheten och noggrannheten i processen är en stor konkurrensfördel som ger våra kunder möjligheten att planera framåt och expandera sin marknad.

Flower of Innovation

Flower of Innovation

De viktigaste färdigheterna och principerna vi tillämpar i vår process:

 • Thinking and Working Trans-disciplinary 
 • Have a Design Mindset
 • New Media Literacy
 • Sence Making
 • Novell Thinking
 • Bring in Social Intelligence
 • Have Computational Thinking
 • Cognetive Load Management
 • Cross-Culture Competency
 • Use Virtual Collaboration
 • Empathy with Customer and End Users

Vår vision

Vår vision är att accelerera lokala och globala utvecklingsprocessen och öka tillväxttakten för små och medelstora företag genom att erbjuda de innovativa FoU för deras produkter, tjänster eller organisation, och genomföra det genom deras organisation.

Få Nyhetsbrevet

© 2016 Linné Innovation AB - All Rights Reserved.