fbpx

Huvud i molnen
Fötterna på jorden

Vår Vision

Vi erbjuder innovativa och kreativa utvecklingslösningar för andra företag och organisationer i den offentliga och privata sektorn; inte begränsat till men främst fokuserat på små och medelstora företag (SMF). Vi tror att det alltid är möjligt att lägga till eller ta med mer innovation i varje idé, företag eller organisation och hjälpa dem att sticka ut genom att öka deras värdeutbud, effektivitet och kundtillfredsställelse.

Erbjudanden och Tjänster

Vi har tre huvudsakliga erbjudanden för att öka innovationsnivån i organisationer. Beroende på din nuvarande status, strategi och mål kan du använda följande tjänster:

 • Outsourcing:
  Om du inte har en egen forsknings- och utvecklingsenhet eller bara vill sänka utvecklingskostnaderna samtidigt som resultatens tillförlitlighet ökar, har vi lösningen åt dig! Genom att outsourcera FoU-aktiviteter i form av fristående projekt kan du behålla full kontroll över utvecklingsprocessen samtidigt som du håller fokus på dina dagliga aktiviteter.
  Efter att ha gått igenom detaljerna tillsammans kommer vi att föreslå projektets tidsram, tillämpade metoder, leveransform, kostnader och till och med hjälpa dig med att implementera resultaten.

 • Workshops
  För att hjälpa ditt team och din organisation att uppnå bästa resultat, facilliterar vi workshops från beslutsfattande och idégenerering till affärsmodellanalys och produktutveckling. Du kan titta på workshopdetaljer här. Att arbeta tillsammans på ett strukturerat och organiserat sätt är en beprövad metod för att göra arbetet klart genom att involvera olika intressenter.

 • Utvecklingsmetoder
  För att utrusta ditt team med rätt uppsättning verktyg måste du först identifiera och välja rätt metod. Vi har arbetat med flera verktyg och metoder i olika projekt och vi kan hjälpa dig med att överföra kunskap och erfarenhet till din organisation. Vi kan utbilda ditt team med principer om Design Thinking, Design Sprint, Growth Hacking och många andra beprövade metoder så att de kan börja arbeta med projekt internt.

För att diskutera och hitta rätt lösning som passar dina behov bäst, vänligen kontakta oss. Vi skulle gärna ställa in ett möte och undersöka dina krav i detalj.

Flower of Innovation

Flower of Innovation

Kärnvärderingar:

 • Think and Work Trans-disciplinary 
 • Have a Design Mindset
 • Work and Social Ethics
 • Sense Making
 • Novell Thinking
 • Bring in Social Intelligence
 • Have Computational Thinking
 • Cognitive Load Management
 • Cross-Culture Competency
 • Use Virtual Collaboration
 • Empathy with Customer and End Users

Processen

Förutom de andra metoder och workshops som vi erbjuder, är "Flower of Innovation" den viktigaste strukturen som vi använder för att utveckla våra projekt. Den består huvudsakligen av tre olika metoder sammankopplade. Ryggraden i detta struktur är baserat på Design Thinking som är tillämpas för ett projekt definierat av Systems Engineering och hanteras med Agile Management-metoder.

 • Systems Engineering:
  Systems Engineering ger ramverk vilket ett system kan definieras, analyseras, specificeras, tillverkas, användas och underhållas inuti. Det inkluderar hela livscykeln för systemet från preliminär design till drift och slutligen bruk.
  Enligt ISO/IEC 15288 är ett system en kombination av samverkande element organiserade för att uppnå ett eller flera angivna syften.
  Denna korta men exakta definition är ett användbart sammanställning som kan hjälpa oss med att sätta projekt gränser och identifiera intressenter, inslag och så vidare. Eftersom själva syftet med en utvecklingsprocess, oavsett fält eller disciplin, är att uppnå ett fastställd syfte, är det möjligt att studera det som ett system.

 • Design Thinking
  I kortaste förklaringsform är Design Thinking en process för kreativ problemlösning. Som Tim Brown (VD av IDEO) säger, 
  Design thinking är ett mänskligt centrerat synsätt på innovation som byggs av designerns verktygssats för att integrera människors behov, teknikens möjligheter och kraven på affärsframgång.
  I sin kärna uppmuntrar denna metod organisationer att fokusera på de människor de skapar för, vilket leder till bättre produkter, tjänster och interna processer.
  Efter att vi har definierat Systemet för vårt projekt som det förklarats ovan är det dags att starta de fem utvecklingsstegen inom Design Thinking som är Empathize, Define, Ideate, Prototype, och Test. Dessa stadier har nämnts och kallats annorlunda av olika företag, byråer eller organisationer men de står alltid för samma principer. 

 • Agile Management
  Agile projektledning är en modern och flexibel strategi som gör det möjligt för oss att dela upp stora projekt i mer hanterbara uppgifter. Uppgifterna hanteras sedan i korta iterationer eller sprintar. Detta ledningsram gör det möjligt för utvecklingsgruppen att anpassa sig till förändringar och ge resultat snabbt.
  Scrum, Kanban, Crystal eller andra metoder kommer att väljas och tillämpas på utvecklingsprocessen beroende på projektstorlek, komplexitet, tidsram och systemegenskaper.

Expandera Dina Affärer
Med En Perfekt Idé

Få en skräddarsydd och unik lösning som passar bäst till ditt företag och förändra din marknad genom att ge dina produkter och tjänster ett högre värde, vilket resulterar i mer kundtillfredsställelse.

Projekt

Workshops

Metoder

Varför välja oss?

Dynamiska arbetsgrupper

Förutom det faktum att våra teammedlemmar är specialutbildade i att arbeta med processerna för innovativ utveckling, är sammansättningen av discipliner, bakgrunder och expertis mycket olika. Samarbete med denna breda variation av kunskap och erfarenhet med medlemmarna i din organisation resulterar alltid i en klar förståelse av befintlig situation.

Med andra ord är vårt team anpassningsbart till din organisation och dess specifika krav som genererar realistisk insikt om problemet som det mest kritiska steget i utvecklingsprocessen.

Lite statistik!

Enligt statistikmyndigheten, finns det en märkbar brist på innovativitet i företag som är större än 250 personer.

De flesta av de innovativa aktiviteterna sker i företag med 10 till 50 personer inblandade. Det visar också att även intresset eller efterfrågan på innovativa aktiviteter i kontrakt mellan dessa stora företag och deras entreprenörer är dramatiskt låg.

2014-2016 - Mellan 10 och 50 personer76%
2014-2016 - Mellan 50 och 250 personer19%
2014-2016 - Mer än 250 personer4%
Image
Observera att den första kolumnen i diagrammet anger företag med valfri storlek (totalt 10 eller mer).

Globala Innovations Lista (GII) 2019 INDIKATORER

0
Resultat för kunskap och teknologi
Sverige är rankat som världens nummer 2 i kunskaps- och teknologiproduktionsindex mellan mer än 200 länder.
0
Business Sophistication Score
Sverige rankas som världens nummer 1 inom affärsförfining mellan mer än 200 länder.
0
Global poäng för innovationsindex
Sverige rankas som världens nummer 2 i GII 2019 medan han står på topp 3 på tabellen i mer än sju år i rad.

Boka ett Möte

Det motiverar oss alltid att se ditt intresse för våra processer och tjänster. Vi skulle vara mer än glada att ha ett privat möte med dig för att representera vårt företag, förklara om våra tjänster och diskutera möjligheterna till samarbete med din organisation eller företag.

Ta gärna en stund och fyll i din förfrågan i vårt kontaktformulär genom att klicka på kontaktknappen här:

Vår vision

Vår vision är att accelerera lokala och globala utvecklingsprocessen och öka tillväxttakten för små och medelstora företag genom att erbjuda de innovativa FoU för deras produkter, tjänster eller organisation, och genomföra det genom deras organisation.

Få Nyhetsbrevet