fbpx
EnviroHouse - vidareutveckling

EnviroHouse - vidareutveckling

Under 2020 medan världen stod inför en pandemisituation och påverkades av dess konsekvenser var vårt företag och projekt inget undantag. Samtidigt som vi försökte anpassa oss tog vi också nödvändiga åtgärder för att fortsätta arbeta med EnviroHouse. De goda nyheter kommer snart men under tiden vill vi ha en återgång till några fantastiska innehåll relaterade till vårt koncept att tänka om hur vi tillhandahåller mat.

Följande video är en del av en presentation av Dr. Jonathan Foley, verkställande direktör på Project Drawdown. För att se hela versionen av hans mycket inspirerande TEDx presentation i 2010, klicka här.

Tyvärr, efter mer än tio år kan vi inte se så många förändringar i vårt jordbruk och odlingsmetoder. Här är en nyare video relaterad till samma ämne som förklarar varför och hur vi bör tänka om vårt jordbruk:

Vår vision

Vår vision är att accelerera lokala och globala utvecklingsprocessen och öka tillväxttakten för små och medelstora företag genom att erbjuda de innovativa FoU för deras produkter, tjänster eller organisation, och genomföra det genom deras organisation.

Få Nyhetsbrevet