fbpx
EnviroHouse - vidareutveckling

Under 2020 medan världen stod inför en pandemisituation och påverkades av dess konsekvenser var vårt företag och projekt inget undantag. Samtidigt som vi försökte anpassa oss tog vi också nödvändiga åtgärder för att fortsätta arbeta med EnviroHouse. De goda nyheter kommer snart men under tiden vill vi ha en återgång till några fantastiska innehåll relaterade till vårt koncept att tänka om hur vi tillhandahåller mat.

Projekt samarbete

Linné Innovation har framgångsrikt lyckats med att skapa fram ett samarbete med sex andra organisationer och företag för att påbörja arbetet med EnviroHouse-projektet. Detta team - som kallas Innovationsgrupp - kommer att driva projektet inom EIP (European Innovation Partnership) och Swedish Board of Agriculture (Jordbruksverket) finansierings- och stödprogram.

PowerCell & Linné Innovation

We are so happy to see the PowerCell joining the Innovation Group of EnviroHouse project. In 1993, AB Volvo started researching fuel cell technology, a research which led to the founding of PowerCell in 2008. Since then, PowerCell has launched a number of groundbreaking products that enable customers to reduce their carbon footprint. 

EnviroHouse Innovation Group

It is with great pleasure to announce that our application for building a project team for EnviroHouse concept has been accepted by the Swedish Board of Agriculture (Jordbruksverket). 

 

NABC Analysis for EnviroHouse

"EnviroHouse" is a conceptual design project made by "Linné Innovation AB" in order to improve the existing agriculture industry and resolve most of its existing problems. We have utilized the Flower of Innovation development method which is based on defining the project via Systems Engineering and identifying its elements, environment, boundaries, sub-systems and so on. Then the Design Thinking method for developing the system was applied and the whole process was managed by Agile methods.

Vår vision

Vår vision är att accelerera lokala och globala utvecklingsprocessen och öka tillväxttakten för små och medelstora företag genom att erbjuda de innovativa FoU för deras produkter, tjänster eller organisation, och genomföra det genom deras organisation.

Få Nyhetsbrevet