fbpx
Next Generation of Sensors

In various industries and applications it is important to monitor certain physical parameters. In fact, in many of the everyday appliances and electronic devices, or in the production lines in factories, etc, sensors are used to monitor e.g. functions of devices, or the operation of production lines, or environmental parameters such as pressure, level of liquids and etc..

Vår vision

Vår vision är att accelerera lokala och globala utvecklingsprocessen och öka tillväxttakten för små och medelstora företag genom att erbjuda de innovativa FoU för deras produkter, tjänster eller organisation, och genomföra det genom deras organisation.

Få Nyhetsbrevet
© 2016 Linné Innovation AB - All Rights Reserved.