fbpx
Om wicked är obligatorisk, och problem är obligatorisk, blir sökträffarna.

  • Design Thinking

    Design thinking is a human-centered approach for creative and innovative problem solving. It enables organizations to put their focus on people who are going to use the outcome of the development so it will lead to better products, services, and...

    https://www.linneinnovation.com/sv/sv-blog/118-workshops-metoder/119-design-thinking-sv.html
  • Lean Startup

    Focus General innovations High-tech innovations for Startups Approach User-cantered Customer-oriented Uncertainty Solve wicked problems Unclear customer problem Testing Fail early to succeed sooner Pivoting is at the heart of the ‘fail fast’concept. The...

    https://www.linneinnovation.com/sv/sv-blog/118-workshops-metoder/117-lean-startup-sv.html

Resultat 1 - 2 av 2

Vår vision

Vår vision är att accelerera lokala och globala utvecklingsprocessen och öka tillväxttakten för små och medelstora företag genom att erbjuda de innovativa FoU för deras produkter, tjänster eller organisation, och genomföra det genom deras organisation.

Få Nyhetsbrevet
© 2016 Linné Innovation AB - All Rights Reserved.