fbpx
Om business är obligatorisk, och model är obligatorisk, och canvas är obligatorisk, blir sökträffarna.

  • Business Model Canvas

    and which one among them should become a priority. Besides being a favourite tool for start-ups and entrepreneurs, a Business Model Canvas also helps organizations in finding the critical zones and rapidly improve them in a sustainable development...

    https://www.linneinnovation.com/sv/sv-blog/118-workshops-metoder/121-business-model-canvas-sv.html
  • Lean Startup

    Interview, Smoke Test, Paper Prototyping, Innovative Accounting, Split (A/B) Tests, Cohort Analysis, Funnel Metrics, Business Model Canvas, Five Whys, etc. Hypothesis Testing Not a focus Focus Prototype Testing Yes Yes Rapid iteration Yes Yes Target...

    https://www.linneinnovation.com/sv/sv-blog/118-workshops-metoder/117-lean-startup-sv.html

Resultat 1 - 2 av 2

Vår vision

Vår vision är att accelerera lokala och globala utvecklingsprocessen och öka tillväxttakten för små och medelstora företag genom att erbjuda de innovativa FoU för deras produkter, tjänster eller organisation, och genomföra det genom deras organisation.

Få Nyhetsbrevet
© 2016 Linné Innovation AB - All Rights Reserved.